Нашето мото: Знанието е бъдеще

   В условията на пазарна икономика и активно развиваща са бизнес среда, пазарът на труда се променя с бързи темпове. Това поражда необходимостта в страната ни да бъдат предприети мерки за приспособяване на трудещите се към условията и динамиката на икономическите условия. По този начин ще се постигне повишаване на квалификацията и по-голям процент заетост, респективно ще се увеличи социалната стабилност на населението.

   За да бъдат постигнати тези приоритетни за обществото ни цели, е необходимо работната сила непрекъснато се адаптира и да усъвършенства своята квалификация. Ето защо, професионалното обучение е необходимо за всеки гражданин, стремящ се към придобиване на нови знания, умения и ефективна реализация. Тази необходимост, както и каузата да подобрим социалната среда чрез създаване на условия за увеличаване на заетостта сред населението, ни вдъхновиха да създадем Център за професионално обучение „КРЕАТИВНОСТ“.

    Основните ни цели и приоритети са:
  • да предложим възможности за всеки желаещ да се развива;
  • да предложим обучение по подходяща професия и специалност;
  • да повишим квалификацията и перспективите за реализация на всички обучавани;
  • да създадем реална перспектива за постоянна заетост на безработни лица
    и по този начин да повишим икономическата стабилност в страната ни.

   Този сайт е създаден, за да улесни потребителите, при избора им на център за професионално обучение, желана професия и специалност. Информацията в него е проверена и актуална.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на посочените контакти!

Лятна занималня

Лятна занималня „Креативност“ предлага ежедневни комплексни занимания по: изобразителни и приложни изкуства, музика, актьорско майсторство и куклен театър, четене, спорт. В нея работят квалифицирани педагози от началното училище, които насърчават децата да дадат воля на въображението си, да добият нови умения, да открият творческия си потенциал.