КРЕАТИВНОСТ е лицензиран Център за висококвалифицираното Ви професионалното обучение.

Следвайки добрите световни практики, спецификата на българската икономика и тенденциите в развитието на локалните и глобалните пазари на труда създадохме компанията, която инвестира в бъдещето на човешкия фактор.
Приоритетно за нас е да постигаме оптималния резултат в подготовка на бъдещите квалифицирани кадри. Заложили сме на теоретично и практическо обучение в екипи от високо квалифицирани професионалисти и експерти в своите сфери.

Те са способни да Ви ориентират и научат реално да прилагате усвоените знания, което допринася за висока ефективност и взаимна удовлетвореност от проведеното обучение и придобитите знания и умения.

Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензия № 2013121068 и предлага:

  • Професионално обучение и квалификация (20 професии и 51 специалности)
  • Обучения по заявка на желана от вас тема
  • Разработване на проекти по програми, финансирани от Европейските социални фондове
  • Семинари
  • Езиково обучение
  • Обучение за развитие на  ключови умения /ключови компетентности/
  • Изработване на сайтове и платформи за обучение

Документи за завършен курс на обучение: Свидетелство за професионална квалификация; Удостоверение за професионално обучение; Удостоверение за ключова компетентност; Удостоверение за придобити умения.

Обучението е насочено към:

  • Управленски и административен персонал в образователни институции, малки и средни предприятия, неправителствени организации, общини, органи на държавна  и местна администрация.
  • Хора с ниска или недостатъчна квалификация; дълготрайно безработни; млади хора със завършено базово образование без професионална квалификация; нуждаещи се от допълнителна квалификация след дълготрайно отсъствие от работа.
  • Безработни лица в предпенсионна възраст, мотивирани да придобият допълнителни квалификации, които ще им помогнат да се реализират на пазара на труда.

Учебният ни център на основание чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно заповед на Министъра на образованието е одобрен да провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

В обучението по всяка една от програмите се обръща внимание основно на практическата част.

Информацията относно тези обучения може да се провери на сайта на Министерството на образованието в Регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

https://iropk.mon.bg/


Обученията може да се проведат в нашата материална база, на място при вас или изнесено на избрана от Вас дестинация. За Вашето удобство ние изцяло ще се погрижим за настаняването Ви, за залата и оборудване за провеждане на обучението, транспорт, храна, кафе паузи и всичко, което е необходимо за добрия климат по време на обучението.

ЦПО към "Креативност" ЕООД, cpocreativity@gmail.com, бул. "Източен", гр. Пловдив

Креативност / Creativity

cpo_creativity

Translate »