КРЕАТИВНОСТ е лицензиран Център за висококвалифицираното Ви професионалното обучение.

Следвайки добрите световни практики, спецификата на българската икономика и тенденциите в развитието на локалните, и глобални пазари на труда създадохме компанията,която инвестира в бъдещето на човешкия фактор.
  Приоритетно за нас е да постигаме оптималния резултат в подготовка на бъдещите квалифицирани кадри. Заложили сме на теоретично и практическо обучение в екипи от високо квалифицирани професионалисти и експерти в своите сфери.

  Те са способни да Ви ориентират и научат реално да прилагате усвоените знания, което допринася за висока ефективност и взаимна удовлетвореност от проведеното обучение и придобитите знания и умения.

  При нас имате възможност да получите професионално обучение по 20 професии и 51 специалности както и да проведете необходимия Ви курс с ваучери по Ключова компетентност в 5 профилирани обучения. Всички курсове и обучения се провеждат в уютната и приятна атмосфера на учебните ни зали за теоретична подготовка и материалните бази за практически занятия.

Учебният ни център на основание чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно заповед на Министъра на образованието е одобрен да провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

В обучението по всяка една от програмите се обръща внимание основно на практическата част.

Информацията относно тези обучения може да се провери на сайта на Министерството на образованието в Регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

https://iropk.mon.bg/

В обученията може да се включите и безплатно като участници по проекта на Министерството на Образованието за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, след като предварително се регистрирате и посочите избраната от вас тема:

https://teachers.mon.bg/

За провеждане на всички гореизброени обучения „Креативност” ЕООД използва собствена материална база с площ от 100 кв. м в Търговски център „Аримаг”, която е оборудвана с необходимата техника и притежава съответните документи  /Удостоверение за предназначение – учебна зала, Сертификат за осветеност и пожарна безопасност/. При провеждането на обученията в други населени места използваме материалните бази на наши партньори.

Обученията може да се проведат в нашата материална база, на място при вас или изнесено на избрана от Вас дестинация. За Вашето удобство ние изцяло ще се погрижим за настаняването Ви, за залата и оборудване за провеждане на обучението, транспорт, храна, кафе паузи и всичко, което е необходимо за добрия климат по време на обучението.

ЦПО към „Креативност“ ЕООД, cpo_creativity@abv.bg, ул. „Съединение“, 19, ет. 4, офис 60

Креативност / Creativity

cpo_creativity