Българската държавна образователна система изпитва отчаяна нужда от кариерно ориентиране на учениците. Проблемът е, че децата не получават достатъчно индивидуална помощ или насоки за това – каква кариера да изберат, какво д учат, коя е тази област, в която те не само ще са добри и реализирани, но и щеContinue Reading

Център за професионално обучение към „КРЕАТИВНОСТ“ ЕООД организира курс по професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”. Професионално направление: 482 – Приложна информатика Наименование на професията: 482030 – Оператор на компютър Специалност: 4820301 – Текстообработване Степен на професионална квалификация:  Първа Подробности за курса на обучение Срок на обучение: от 02. 09. 2020г.Continue Reading

 Алберт Айнщайн е казал: „За да стимулира творчеството си, човек трябва да развие детската си склонност към игра“. Каква всъщност е връзката между детството и творчеството? Как можем да генерираме повече творческа енергия в зряла възраст? Децата винаги са склонни да дадат много решения на един проблем. Възможно е да получите многоContinue Reading