Образователните институции все повече започват да се стремят към работа с електронни документи, което налага необходимостта педагогическите специалисти да повишават производителността си на работа и да подобряват уменията си за обработка и електронно управление на документи. Какво представлява Системата за управление на документи (Document management system/DMS)? Система за управление на документи ( DMS )Continue Reading

Във връзка с изпълнението на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключенитеContinue Reading

В настоящата статия ще ви представим няколко линка на събрана информация, която може да ви помогне при взимането на важни решения, свързани с избора на софтуер за менажиране на документи в институцията, която управлявате. По-голямата част от тях са безплатни, а някои не изискват и инсталиране. 7 от най-добрите инструментиContinue Reading