Преминаването към дистанционно обучение се отдалечава от традиционната система в класната стая и отваря нови възможности за учителите. В същото време онлайн преподаването създава много трудности за учителите. Един от важните въпроси е как да задържим вниманието на децата по време на дистанционно обучение и какво да правим, ако дететоContinue Reading

Списъкът с образователни приложения, платформи и ресурси по-долу има за цел да помогне на родителите, учителите, училищата и училищните администратори да улеснят ученето на учениците и да осигурят социални грижи и взаимодействие по време на периодите на закриване на училище. Повечето от подбраните решения са безплатни и много от тях сеContinue Reading

Преподаването от разстояние е различно. Вече имаме опит, който доказа, че техниките и стратегиите при дистанционното обучение са различни от тези, използвани в класната стая в училище. На този етап по-голямата част от училищата в България са избрали платформата, с която да работят. Никога обаче не е излишно да се иматContinue Reading

Тази база данни е основният източник на информация за системите за професионално образование и обучение (ПОО) в Европейския съюз, Исландия и Норвегия. Той помага на политиците, социалните партньори, изследователите и други заинтересовани страни да разберат по-добре приликите и разликите в националните системи за ПОО чрез лесни за навигация актуални описания,Continue Reading

Маркетингът за поколение Z е напълно различен в много отношения от маркетинга за предишните поколения. Определено вече е предизвикателство и изисква много упорита работа. Ако обаче сте готови да вложите работата, за да разберете новите си клиенти, те ще ви възнаградят, че сте отделили време да ги опознаете. 1. ПригответеContinue Reading

Строителството е един от жизненоважните инфраструктурни отрасли, отговорен за икономическото развитие и за ежедневния комфорт на населението. Индустрията е един от лидерите по отношение на работни места в страната. Междувременно съвременните строителни изисквания водят до значителна трансформация в този отрасъл. Промените точно в тази област се случват трудно и изискват много време. НезависимоContinue Reading

Някои учени в областта на образованието са идентифицирали видовете електронно обучение според учебните инструменти, докато други са избрали да се фокусират върху различни показатели като синхрон и учебно съдържание. В тази статия ще филтрираме всички тези констатации в 10 лесно различими типа електронно обучение. Това са 10-те различни вида електронно обучение:Continue Reading

Успешно приключи обучението за младежки работници по проект „Младежки работници в действие“, финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.⭐️🌈⭐️ Петнадесетте младежи на възраст между 15 и 29 години, взели участие в дейността с продължителност от 20 часа, получиха удостоверения за придобити знания и компетенции по „професията“Continue Reading

Стартира четвърта кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Новата кампания ще обхваща периода от 01.10.2020 г. до 03.10.2021 г.  Център за професионално обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД е одобрен доставчик на обучение и регистриран в платформата на https://teachers.mon.bg/ Данни за проекта Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“Административен договорContinue Reading