Център за професионално обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД ви представя една от професиите, която ще се превърне в най-търсените с времето. Слабо разпространена е както по света, така и в нашата страна на този етап. В България нашият екип събра всичката необходима информация и от 2021 година очаквайте курса ни наContinue Reading

Център за професионално обучение към Креативност ЕООД се фокусира върху механизми за насърчаване на приобщаващото образование на млади хора, които са изложени на риск от преждевременно напускане на образованието си в официален и неформален контекст. Целта е след като се вземат предвид рисковите фактори и се оценят механизмите за ориентиранеContinue Reading

Предлагаме ви онлайн обучения, чрез които да подобрите уменията си и да улесните работата си в електронна среда. При завършване на курс ще получите сертификат за вътрешна квалификация. Ето част от нашите предложения: Използването на комикси в учебния процес – 2 учебни часа – 10лв. Шаблони при работа с MicrosoftContinue Reading

Информационните технологии (ИТ) са една от най-бързо развиващите се области на икономиката. Промените, които се случват в нея, отварят нови и на пръв поглед фантастични възможности и в други области – например в дизайна, транспорта, управлението на хора и ресурси, маркетинга и образованието. В момента има няколко важни процеса в тази индустрия. Първо,Continue Reading

Поколението Z е на пазара на труда. Те със сигурност ще променят нещата, но не по начина, по който хората предполагат. Оказва се, че поколението прилича много повече на своите баби и дядовци, отколкото на своите родители. Какви са нагласите на поколението Z относно работата? Те може да са най-младотоContinue Reading

Днес се навършват 140 години от рождението на един от най-великите български писатели, раждали се някога до днес! Творчеството му докосва със своята дълбочина и психологизъм всеки, който е отворил страниците, написани от Йвков. Въпреки че дебютира като поет, Йовков е мастор на разказа. Творбите му имат своя свят, вContinue Reading

Настоящата ситуация, предизвикана от здравната криза по света и водеща до дистанционно обучение, за педагозите в ранна детска възраст, които популяризират подходи, основани на игри, проекти, работа с ръце и тяло, отдалечаването от децата може да бъде много обезсърчаваща задача. Добрият споделен опит и в България, и по света еContinue Reading