Информационните технологии (ИТ) са една от най-бързо развиващите се области на икономиката. Промените, които се случват в нея, отварят нови и на пръв поглед фантастични възможности и в други области – например в дизайна, транспорта, управлението на хора и ресурси, маркетинга и образованието. В момента има няколко важни процеса в тази индустрия. Първо,Continue Reading