Център за професионално обучение към Креативност ЕООД се фокусира върху механизми за насърчаване на приобщаващото образование на млади хора, които са изложени на риск от преждевременно напускане на образованието си в официален и неформален контекст. Целта е след като се вземат предвид рисковите фактори и се оценят механизмите за ориентиранеContinue Reading

Предлагаме ви онлайн обучения, чрез които да подобрите уменията си и да улесните работата си в електронна среда. При завършване на курс ще получите сертификат за вътрешна квалификация. Ето част от нашите предложения: Използването на комикси в учебния процес – 2 учебни часа – 10лв. Шаблони при работа с MicrosoftContinue Reading