Професионалното образование и обучение ни помага да се учим и да изразяваме страстите си, като ни събира всички заедно. Специален поздрав с празнична анимация по случай празниците от Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) Бъдете здрави и следвайте мечтите си!

Предлагаме ви канали с учебно съдържание от различни области на науката. TED-Ed – Уроци, които си струва да се споделят  В нарастващата библиотека на TED-Ed за анимации на TED-Ed ще намерите внимателно подготвени образователни видеоклипове, много от които представляват сътрудничество между талантливи преподаватели и аниматори, номинирани чрез уебсайта TED-Ed. SmarterEveryDayContinue Reading

Преди да ви представим избраните предложения, може би ще е интересно да погледнете тук: Национална система за оценка на компетенциите MyCompetence е единствената национална информационна система в областта управление на човешките ресурси в България, която предоставя компетентностни стандарти на над 500 длъжности  в 25 икономически сектора, практически e-инструменти за оценкаContinue Reading

Кризата с COVID-19 създаде безпрецедентно глобално сътресение, създавайки предизвикателства и непредсказуеми условия на живот, които никога не сме виждали до сега. Нови и смели икономически и социални политики ще са необходими на България, за да се придвижва към възстановяване, а освен това и да се прокара път към приобщаващ иContinue Reading

Създаването на учебен опит е начин да се помогне на обучаемия да постигне желаните резултати. Същото ли е като Инструктивния дизайн? Научете как LXD и учебният дизайн си влияят взаимно Няма край на ученето и липсата на съдържание. Студент ли сте по медицина, или по география, или студент по литература? Може да стеContinue Reading