Може да е лесно да обедините Millennials и Gen-Z заедно, но има някои различни нюанси. Докато Millennials може да не заслужават изцяло репутацията си на хора, които искат работа, кариерата им се е обърнала много и те също играят важна роля в икономиката. Поколението Z е съвсем различна порода. ТеContinue Reading

Въпреки че почти няма хора, които да не са имали поне малки трудности, предизвикани от COVID-19, изследванията показват, че най-силно икономически е повлияно поколението Z. По-голямата част от хората, които в момента работят дистанционно от дома си, казват, че желаят да се върнат физически на работното си място. Представителите наContinue Reading

Никога няма точен отговор на този въпрос, защото нещата във всяко семейство са индивидуални, но винаги има основни правила, които могат да помогнат на родителя в тази съвсем нелека задача. Вместо да чакат това неизбежно да се случи и само да наблюдават от страни как детето им все повече затъваContinue Reading

Настоящата статия има целта да събере на едно място сайтове с информация, които биха били от полза при професионалното обучение, свързано с ресторантското обслужване. Събраните ресурси са на различни езици, но възможността за бърз превод ги прави лесно приложими в работата на всеки преподавател. Структурирано ръководство, описващо отговорностите на всякаContinue Reading

Краткосрочни онлайн обучения на педагогически специалисти за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи, с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение на ученици от разстояние в електроннаContinue Reading

Новите условия на пазара на труда, възникнали във връзка с кризата с COVID-19, изискват бърза преквалификация и смяна на работните места. Има голяма група от хора, които притежават умения и практика в определена област, но нямат документ, с който да докажат това. Не е нужно и не е адекватно наContinue Reading