Краткосрочни онлайн обучения на педагогически специалисти за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи, с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение на ученици от разстояние в електроннаContinue Reading

Новите условия на пазара на труда, възникнали във връзка с кризата с COVID-19, изискват бърза преквалификация и смяна на работните места. Има голяма група от хора, които притежават умения и практика в определена област, но нямат документ, с който да докажат това. Не е нужно и не е адекватно наContinue Reading