Настоящата статия има целта да събере на едно място сайтове с информация, които биха били от полза при професионалното обучение, свързано с ресторантското обслужване. Събраните ресурси са на различни езици, но възможността за бърз превод ги прави лесно приложими в работата на всеки преподавател. Структурирано ръководство, описващо отговорностите на всякаContinue Reading