Никога няма точен отговор на този въпрос, защото нещата във всяко семейство са индивидуални, но винаги има основни правила, които могат да помогнат на родителя в тази съвсем нелека задача. Вместо да чакат това неизбежно да се случи и само да наблюдават от страни как детето им все повече затъваContinue Reading