Въпреки че почти няма хора, които да не са имали поне малки трудности, предизвикани от COVID-19, изследванията показват, че най-силно икономически е повлияно поколението Z. По-голямата част от хората, които в момента работят дистанционно от дома си, казват, че желаят да се върнат физически на работното си място. Представителите наContinue Reading