КРЕАТИВНОСТ е лицензиран Център за висококвалифицираното Ви професионалното обучение.

Следвайки добрите световни практики, спецификата на българската икономика и тенденциите в развитието на локалните, и глобални пазари на труда създадохме компанията,която инвестира в бъдещето на човешкия фактор.
  Приоритетно за нас е да постигаме оптималния резултат в подготовка на бъдещите квалифицирани кадри. Заложили сме на теоретично и практическо обучение в екипи от високо квалифицирани професионалисти и експерти в своите сфери.

  Те са способни да Ви ориентират и научат реално да прилагате усвоените знания, което допринася за висока ефективност и взаимна удовлетвореност от проведеното обучение и придобитите знания и умения.

  При нас имате възможност да получите професионално обучение по 20 професии и 51 специалности както и да проведете необходимия Ви курс с ваучери по Ключова компетентност в 11 профилирани обучения. Всички курсове и обучения се провеждат в уютната и приятна атмосфера на учебните ни зали за теоретична подготовка и материалните бази за практически занятия.