ЦПО "КРЕАТИВНОСТ" ЕООД ПРЕДЛАГА ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Ключова компетентност Наименование на обучението Брой часове за обучение
1Ключова компетентност 2
Общуване на чужди езици
Английски език А1, А2, B1 Брой часове: 333
2Ключова компетентност 4
Дигитална компетентност
Компютърна грамотност и информационни технологии Брой часове: 70
3Ключова компетентност 5
Умение за учене
Лична ефективност Брой часове: 30
4Ключова компетентност 5
Умение за учене
Работа в екип Брой часове: 30
5Ключова компетентност 5
Умение за учене
Умения за работа с клиенти – обслужване, което продава Брой часове: 30
6Ключова компетентност 5
Умение за учене
Управление на ефективни екипи Брой часове: 30
7Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Управление на проекти Брой часове: 30
8Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Маркетинг за търговци Брой часове: 30
9Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Ключови мениджърски умения Брой часове: 30
10Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачествоОсновни умения за продажби и водене на преговориБрой часове: 30
11Ключова компетентност 7 Инициативност и предприемачество Управление на търговски екип Брой часове: 30

  Ваучерите се предоставят по схеми за безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд:

  • Първа работа
  • Аз мога повече
  • Аз мога
  • Адаптивност
  • Развитие
  • Аз мога – 2.1.13
  За повече информация и персонална консултация относно подходящия за Вас вид обучение по ключова компетентност, реда и начина за предоставяне на ваучерите, се обърнете към нас на посочените контакти.