Настоящата статия има целта да събере на едно място сайтове с информация, които биха били от полза при професионалното обучение, свързано с ресторантското обслужване. Събраните ресурси са на различни езици, но възможността за бърз превод ги прави лесно приложими в работата на всеки преподавател. Структурирано ръководство, описващо отговорностите на всякаContinue Reading

Краткосрочни онлайн обучения на педагогически специалисти за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи, с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение на ученици от разстояние в електроннаContinue Reading

Предлагаме ви онлайн обучения, чрез които да подобрите уменията си и да улесните работата си в електронна среда. При завършване на курс ще получите сертификат за вътрешна квалификация. Ето част от нашите предложения: Използването на комикси в учебния процес – 2 учебни часа – 10лв. Шаблони при работа с MicrosoftContinue Reading

Настоящата ситуация, предизвикана от здравната криза по света и водеща до дистанционно обучение, за педагозите в ранна детска възраст, които популяризират подходи, основани на игри, проекти, работа с ръце и тяло, отдалечаването от децата може да бъде много обезсърчаваща задача. Добрият споделен опит и в България, и по света еContinue Reading

Преминаването към дистанционно обучение се отдалечава от традиционната система в класната стая и отваря нови възможности за учителите. В същото време онлайн преподаването създава много трудности за учителите. Един от важните въпроси е как да задържим вниманието на децата по време на дистанционно обучение и какво да правим, ако дететоContinue Reading

Списъкът с образователни приложения, платформи и ресурси по-долу има за цел да помогне на родителите, учителите, училищата и училищните администратори да улеснят ученето на учениците и да осигурят социални грижи и взаимодействие по време на периодите на закриване на училище. Повечето от подбраните решения са безплатни и много от тях сеContinue Reading

Преподаването от разстояние е различно. Вече имаме опит, който доказа, че техниките и стратегиите при дистанционното обучение са различни от тези, използвани в класната стая в училище. На този етап по-голямата част от училищата в България са избрали платформата, с която да работят. Никога обаче не е излишно да се иматContinue Reading

Някои учени в областта на образованието са идентифицирали видовете електронно обучение според учебните инструменти, докато други са избрали да се фокусират върху различни показатели като синхрон и учебно съдържание. В тази статия ще филтрираме всички тези констатации в 10 лесно различими типа електронно обучение. Това са 10-те различни вида електронно обучение:Continue Reading

Тиймс е платформата, интегрирана от МОН, за да подкрепи училищата в успешното реализиране на образователния процес. Работата през платформата е лесна и удобна. В интернет има много информация, ако желаете да се учите сами. В противен случай ви предлагаме специална програма, в която сме включили всичко необходимо за един пълноцененContinue Reading

В настоящата статия ви предлагаме един сайт – https://www.ixl.com/ –  който е на английски език, но би бил много полезен не само на учителите по английски, а и на всички останали. В него ще откриете освен добри и идеи и изобилие от упражнения, уроци, задачи по математика за различни възрасти,Continue Reading