Настоящата статия има целта да събере на едно място сайтове с информация, които биха били от полза при професионалното обучение, свързано с ресторантското обслужване. Събраните ресурси са на различни езици, но възможността за бърз превод ги прави лесно приложими в работата на всеки преподавател. Структурирано ръководство, описващо отговорностите на всякаContinue Reading

Краткосрочни онлайн обучения на педагогически специалисти за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи, с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение на ученици от разстояние в електроннаContinue Reading

Предлагаме ви канали с учебно съдържание от различни области на науката. TED-Ed – Уроци, които си струва да се споделят  В нарастващата библиотека на TED-Ed за анимации на TED-Ed ще намерите внимателно подготвени образователни видеоклипове, много от които представляват сътрудничество между талантливи преподаватели и аниматори, номинирани чрез уебсайта TED-Ed. SmarterEveryDayContinue Reading

Преди да ви представим избраните предложения, може би ще е интересно да погледнете тук: Национална система за оценка на компетенциите MyCompetence е единствената национална информационна система в областта управление на човешките ресурси в България, която предоставя компетентностни стандарти на над 500 длъжности  в 25 икономически сектора, практически e-инструменти за оценкаContinue Reading

Предлагаме ви онлайн обучения, чрез които да подобрите уменията си и да улесните работата си в електронна среда. При завършване на курс ще получите сертификат за вътрешна квалификация. Ето част от нашите предложения: Използването на комикси в учебния процес – 2 учебни часа – 10лв. Шаблони при работа с MicrosoftContinue Reading

Настоящата ситуация, предизвикана от здравната криза по света и водеща до дистанционно обучение, за педагозите в ранна детска възраст, които популяризират подходи, основани на игри, проекти, работа с ръце и тяло, отдалечаването от децата може да бъде много обезсърчаваща задача. Добрият споделен опит и в България, и по света еContinue Reading

Преминаването към дистанционно обучение се отдалечава от традиционната система в класната стая и отваря нови възможности за учителите. В същото време онлайн преподаването създава много трудности за учителите. Един от важните въпроси е как да задържим вниманието на децата по време на дистанционно обучение и какво да правим, ако дететоContinue Reading

Списъкът с образователни приложения, платформи и ресурси по-долу има за цел да помогне на родителите, учителите, училищата и училищните администратори да улеснят ученето на учениците и да осигурят социални грижи и взаимодействие по време на периодите на закриване на училище. Повечето от подбраните решения са безплатни и много от тях сеContinue Reading

Преподаването от разстояние е различно. Вече имаме опит, който доказа, че техниките и стратегиите при дистанционното обучение са различни от тези, използвани в класната стая в училище. На този етап по-голямата част от училищата в България са избрали платформата, с която да работят. Никога обаче не е излишно да се иматContinue Reading

Маркетингът за поколение Z е напълно различен в много отношения от маркетинга за предишните поколения. Определено вече е предизвикателство и изисква много упорита работа. Ако обаче сте готови да вложите работата, за да разберете новите си клиенти, те ще ви възнаградят, че сте отделили време да ги опознаете. 1. ПригответеContinue Reading