Краткосрочни онлайн обучения на педагогически специалисти за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи, с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение на ученици от разстояние в електроннаContinue Reading

Предлагаме ви канали с учебно съдържание от различни области на науката. TED-Ed – Уроци, които си струва да се споделят  В нарастващата библиотека на TED-Ed за анимации на TED-Ed ще намерите внимателно подготвени образователни видеоклипове, много от които представляват сътрудничество между талантливи преподаватели и аниматори, номинирани чрез уебсайта TED-Ed. SmarterEveryDayContinue Reading

Настоящата ситуация, предизвикана от здравната криза по света и водеща до дистанционно обучение, за педагозите в ранна детска възраст, които популяризират подходи, основани на игри, проекти, работа с ръце и тяло, отдалечаването от децата може да бъде много обезсърчаваща задача. Добрият споделен опит и в България, и по света еContinue Reading

Преминаването към дистанционно обучение се отдалечава от традиционната система в класната стая и отваря нови възможности за учителите. В същото време онлайн преподаването създава много трудности за учителите. Един от важните въпроси е как да задържим вниманието на децата по време на дистанционно обучение и какво да правим, ако дететоContinue Reading

Списъкът с образователни приложения, платформи и ресурси по-долу има за цел да помогне на родителите, учителите, училищата и училищните администратори да улеснят ученето на учениците и да осигурят социални грижи и взаимодействие по време на периодите на закриване на училище. Повечето от подбраните решения са безплатни и много от тях сеContinue Reading

Преподаването от разстояние е различно. Вече имаме опит, който доказа, че техниките и стратегиите при дистанционното обучение са различни от тези, използвани в класната стая в училище. На този етап по-голямата част от училищата в България са избрали платформата, с която да работят. Никога обаче не е излишно да се иматContinue Reading

Стартира четвърта кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Новата кампания ще обхваща периода от 01.10.2020 г. до 03.10.2021 г.  Център за професионално обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД е одобрен доставчик на обучение и регистриран в платформата на https://teachers.mon.bg/ Данни за проекта Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“Административен договорContinue Reading

Образователните институции все повече започват да се стремят към работа с електронни документи, което налага необходимостта педагогическите специалисти да повишават производителността си на работа и да подобряват уменията си за обработка и електронно управление на документи. Какво представлява Системата за управление на документи (Document management system/DMS)? Система за управление на документи ( DMS )Continue Reading

Българската държавна образователна система изпитва отчаяна нужда от кариерно ориентиране на учениците. Проблемът е, че децата не получават достатъчно индивидуална помощ или насоки за това – каква кариера да изберат, какво д учат, коя е тази област, в която те не само ще са добри и реализирани, но и щеContinue Reading