Адаптираме се към промените още преди другите да са ги забелязали!

Close-up of business man hands typing on laptop computer at the conference.
ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Учебен център „Креативност“ предлага фирмени обучения, насочени в следните области:

Виж повече!
Happy manual worker presenting the results of business development while giving presentation to company leaders and his team in a factory.
Професионални обучения

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Виж повече!
E-learning and network connection icons. Businessman draws with a marker
Oнлайн обучения

LMS система към Креативност

Виж повече!
Equation solution. Boys and girls standing with backs to camera writing on blackboard and attentive teacher watching at math lesson
Квалификация на педагогическите специалисти

ЦПО "КРЕАТИВНОСТ" предлага следните обучения :

Виж повече!

Дигитално световно образование

AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA

#БЪДИ КРЕАТИВЕН

НАПРЕДВАЙ ЗАЕДНО С НАС

image3

Професионално обучение

image4

Младежки програми

image5

Квалификация на педагози  

#Events

АКТУАЛНО

Confident young team leader giving a presentation to a group of young colleagues as they sit grouped by the flip chart in the small startup office
Актуални обучения:
Обучения по процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година
Център за образование и обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД предлага обучение по процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. Обучението ще подкрепи общините в процеса на плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от обществото.
Научи повече...
Кибертормоз
Наръчник: "Как да се предпазим от кибертормоз, онлайн злоупотреби, дезинформацията и разпространението на фалшиви новини?"

 Проект: "Бъди в безопасност в интернет"

"Креативност" ЕООД е подизпълнител по проект „Бъди в безопасност в интернет“, който се изпълнява в периода 15.07.2022 г. – 31.10.2022 г. от Сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“ – гр. Пловдив, Договор № 25-00-54/03.08.2022 г., проект № НПИМД-ТО4-М-045, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Тематична област 4 „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“.

Научи повече...
traffic-sign-809006_960_720

2022 - 2023 г.

В настоящата статия ви предлагаме актуални обучения, които може да включите в плана си за задължителните 16 часа вътрешноинституционална квалификация или да посетите като по-разширени обучителни курсове.
Научи повече...

#futureeducation

АКТУАЛНО

Бизнес софтуер за образованието

НАУЧИ ПОВЕЧЕ...

#Blog

Прочети повече в блога.

Translate »