Андрагогията – науката за обучение на възрастните

Андрагогията включва принципи, правила и закономерности при обучението на възрастни хора. Андрагогиката изучава в дълбочина поставените цели, задачите, съдържанието и методите и организацията на учебния процес. Основното е, че особеностите при този тип обучение се основават главно на опита и на психическата зрялост на обучаемия. Влияние оказват както общественото положение и трудовата дейност на човека, така и пълноправното му и пълноценно участие в социалния живот.

Развитието на всеки индивид изисква непрекъснато да повишава и обогатява общообразователната си и професионална квалификация. Професионалната сфера е динамична, което предполага и нуждата да се обръща внимание на процеса на самоусъвършенстване. За да е ползотворно едно обучение на възрастни хора обаче, трябва да е с андрагогически характер.

Андрагогиката е понятие, въведено то Малкълм Ноулз. То представлява опит да се създадат теории, насочени специално към ученето на възрастни и определя четири основни особености на възрастните, на базата на които трябва да се правят програмите на обучение:

  • наличието на изграден образ;
  • натрупания опит;
  • осъзнатата готовност за учене;
  • проблемната ориентация.

Възрастните учат по различно време и по различен начин, а и целите, които провокират желанието им за усъвършенстване са различни, но за всички е важно да могат незабавно да приложат наученото и то да съответства на жизнената ситуация, в която се намират. От една страна, опитът, който имат, може да се окаже пречка, от друга страна, е възможно да ги стимулира, защото представата им за себе си като учащи обуславя и ефективността на ученето, а то при възрастните е самоуправляем процес.

Задължително условие за обучението на възрастни е те да участват активно в него. Ако поставите възрастният обучаем само в позицията на слушател, каузата е напълно изгубена. Ето защо ефективността до голяма степен зависи от добре подбраните методи на обучение. Поставят се конкретни цели, осигурява са ангажираност на обучаемия и се поставя в ролята на преживяващ по време на учене, а не на пасивен слушател.

Светът е динамичен и многолик, затова успяват тези, които са в крак с времето – знаят и могат. Съвременният човек е поставен в условия, в които непрекъснато трябва да следва новостите, да се запознава с модерни технологии и да усвоява нови знания.

One thought on “Андрагогията – науката за обучение на възрастните

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »