Дигитална компетентност

С технологичното развитие и с осъзнаването на обществото от необходимостта от нови компетентности все повече се налага концепцията за дигиталната компетентност, чието значение постоянно се променя и винаги трябва да се разглежда във връзка с текущата технология и нейното приложение. Все повече се налага идеята, че развитието на дигиталните компетентности трябва да се разглежда като продължение от инструментални умения към по-продуктивни, комуникативни, критични и стратегически умения.

Определение за дигитална компетентност

Дигиталната компетентност е комбинация от знания, умения и нагласи по отношение на използването на технологии за изпълнение на задачи, решаване на проблеми, комуникация, управление на информация, сътрудничество, както и за създаване и споделяне на съдържание ефективно, подходящо, сигурно, критично, креативно, независимо и етично.

Широко използване на мобилни устройства и интернет

Трябва да се отбележи, че високото потребление на технологии и интернет в никакъв случай не означава висока дигитална компетентност. Изследванията показват, че потребителите имат умения до едно определено оперативно ниво, но в никакъв случай не е доказателство за развиване на умения, от които могат да се възползват в различни аспекти на живота. По-високата когнитивна способност за критично търсене и подбор на информация не е следствие от по-голямо потребление. Потребителите могат просто да останат на същото ниво и да използват само някои специфични приложения.

Необходимост от непрекъснато развиване на умения

Цифровата компетентност беше призната от Европейската комисия като една от осемте ключови основни компетентности за учене през целия живот.

Разбирането на понятието дигитална компетентност е толкова разнообразно, че няма обща или световно приета дефиниция. Същото се е случвало и се случва с почти всички концепции във връзка с цифровите инструменти и процеси. Това се дължи, наред с други неща, на постоянното и бързо развитие на технологиите, които позволяват и създават нови дейности и цели. Примерите включват ИТ грамотност, дигитална грамотност, медийна грамотност, информационна грамотност, интернет грамотност и др. Те се появиха едновременно с технологичното развитие и с осъзнаването на обществото необходимостта от нови компетенции.

Фактът, че има толкова много и разнообразни дефиниции на термина, отразява неговата важност. Общото за всички тях е, че вече не става дума за достъп и използване на технологии, а за способността да се възползвате от тях по смислени начини – за живота, работата и ученето.

Дигиталната компетентност се състои от няколко области на обучение

За да се картографира дигиталната компетентност, е необходимо да се задълбочи в това от какви градивни елементи се състои концепцията. Не трябва да се забравя, че дигиталната компетентност е повече от способността да се използва цифрова платформа на практика.

Вместо това дигиталната компетентност трябва да се разбира като способност за комбиниране на знания, умения и нагласи, подходящи за контекста. Следователно дигиталната компетентност се разделя на следните области:

1) Инструментални умения за използване на цифрови инструменти и медии.

2) Знания, теории и принципи, свързани с технологиите.

3) Отношения към стратегическо използване, откритост, критично разбиране, креативност, отчетност и независимост.

Тези три измерения се наричат ​​области на обучение. Смисълът в това тристранно разделение на цифровата компетентност е да се подчертае фактът, че силните цифрови компетентности не се създават органично просто поради високото потребление на цифрови технологии

Знанието е резултат от асимилирана информация, получена чрез учене. Знанието е колекция от факти, теории, принципи и традиции, свързани с работа или обучение. Знанието може най-добре да се опише или като теоретично, или като фактическо.

Продуктивните знания включват, например, информираността за новите технологии и как те могат полезно да поддържат съществуващ работен процес.

Комуникативните знания включват, например, теории за медийните ефекти или познаването на набор от инструменти за цифрово сътрудничество.

Информационните знания включват, например, познаването на съответните търсачки, решения за самообслужване, възможности за съхранение и стратегии за оценка на валидността на информацията.

Умението е способността да се реши задача или проблем на практика, докато инструменталното умение е способността да се приложи метод, материал или инструмент.

Продуктивните умения са например способността да се използват различни приложения за създаване или редактиране на мултимедия от различни видове.

Комуникативните умения са например използването на методологии, стратегии и приложения за решаване на комуникативни задачи.

Информационните умения са например използването на влизания, намиране на източници за задание или конвертиране на файл в друг формат.

Поведение. Нагласите представляват начини на мислене и мотивация зад действията. Следователно те имат голямо влияние върху дигиталните дейности на хората. Това включва, например, етика, ценности, приоритети, отчетност, сътрудничество и автономия.

Отношението към цифровото производство може например да включва етични съображения във връзка с това, което трябва да се произвежда и споделя.

Отношенията към комуникацията могат да бъдат например дали намирате стойност и смисъл, като говорите с другите чрез медиите. Или, ако сте много внимателни с формулировките, за да не бъдат разбрани погрешно от получателя.

Отношението към информацията може да бъде например проактивна, аналитична или критична позиция по отношение на намирането и съхраняването на цифрова информация.

Методът за укрепване на дадена компетентност също зависи от това коя учебна област първо се нуждае от тласък. Например знанията могат да бъдат подобрени чрез преподаване или четене на книга, докато уменията могат да бъдат подобрени чрез решаване на конкретен и практически проблем или задача. Нагласите са най-важната и трудна област за работа, тъй като повечето хора се управляват от своите нагласи. Процесът може да включва отказване от старите навици, укрепване на доверието в ръководството, мотивационни разговори, по-добри обяснения, коригиране на очакванията в пленарна зала, по-голямо участие в промяната и т.н.

Учебните области са взаимно зависими една от друга. Например промяна в отношението може да бъде резултат от повече знания в дадена област. По същия начин, отличителен интерес към дадена област може да доведе до желание за повече знания за нея.

Да си дигитално компетентен не означава да сърфираш в интеренет и да теглиш ресурси. Да си дигитално компетентен всъщност изисква да приложиш умисъл, креативност, аналитичност, след като си подбрал подходящия ресурс, адаптирал си го към своите нужди и след прилагането му, можеш да очакваш конкретен резултат.

One thought on “Дигитална компетентност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »