Електронна учебна година 2021 – 2022 година
За последната година светът се промени много. Електронното обучение още повече! Основен приоритет на множество IT компании и технологични гиганти е как да се подобри електронното обучение и наистина бяха направени чудеса в тази посока.

За последната година светът се промени много.

Електронното обучение още повече!

Основен приоритет на множество IT компании и технологични гиганти е как да се подобри електронното обучение и наистина бяха направени чудеса в тази посока.

Не само софтуерът е различен, различни са методиката, психологията и задачите, които си поставя електронното обучение.

Вече не говорим за изпитване и дисциплина в класната стая, говорим за решаване на проблеми, дизайнерско мислене, креативно начало и вирусно учебно съдържание.

Бъдете в крак с новостите и ни позволете да открием тези нови хоризонти за вас и вашите ученици с помощта на креативни и интензивни обучителни курсове с възможност както да получите кредити, така и да ги използвате за вътрешна квалификация.

След всеки курс на обучение ще получите последващи консултации и подкрепа на колектива и училището.

При повече интерес сме на разположение за всякакви въпроси.

Свържете се с нас:

Борис Михайлов – Образователен консултант КРЕАТИВНОСТ ЕООД - 0885 343082

Божана Михайлова – Управител КРЕАТИВНОСТ ЕООД – 0884 433530                                                                                                                

cpocreativity@gmail.com

https://cpocreativity.com/

Translate »