Как изкуственият интелект може да помогне за превенцията на отпадането от училище

Изкуственият интелект не е само технология, а и партньор в образованието. Той може да помогне на учителите да развият своите потенциали и да подобрят своите практики. Той може да помогне на учениците да открият своите интереси и да развият своите умения. Той може да помогне на училищата да станат по-съвременни и по-ефективни. Изкуственият интелект е възможност за промяна и подобрение на образованието в България и по света. Учителите от Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” в град Велико Търново са готови да използват тази възможност и да се включат в този процес. 

Отпадането от училище е сериозен проблем, който засяга милиони ученици по света. Това не само намалява шансовете на младите хора за успешна кариера и личностно развитие, но и има отрицателно въздействие върху икономиката и обществото. Според Световната банка, всяка година около 258 милиона деца и младежи не посещават училище, а около 617 милиона не достигат минималния ниво на умения в четене и математика.

Според данните Националния статистически институт процентът на децата, които не ходят на училище в България, е около 15% за ромските деца и около 3% за всички деца. Процентът на отпадащите от училище в България е 12,8% през 2019 година, което е по-високо от средното за ЕС от 9,9%. Това означава, че около 14 000 ученици са напуснали училище преждевременно. Някои от причините за това са икономическите затруднения, социалното изключване, липсата на персонализирано обучение и подкрепа

Съвременните поколения Z и Алфа се изправят пред редица предизвикателства, които могат да повлияят на тяхното училищно обучение, като технологична зависимост, изисквания за персонализирано обучение, социални мрежи и социално въздействие, икономически затруднения и емоционални и ментални затруднения. За да се справят с тези проблеми, учителите имат нужда от нови и иновативни решения, които да подкрепят тяхната работа и да помогнат на учениците да останат мотивирани и ангажирани.

По този повод екипът от педагогически специалисти на Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” от град Велико Търново, България, потърсиха експертите от Креативност ЕООД и организирахме работна среща на тази тема.  След разглеждането на различните причини за отпадане на ученици от училище и възможните методи за справяне с тях, стигнахме до идеята, че съвременните поколения искат съвременни решения.

Едно от тези решения е изкуственият интелект (ИИ), който може да бъде мощен инструмент за подкрепа на учителите в борбата с отпадането от училище, като предоставя по-ефективни и интелигентни инструменти за мониторинг, подкрепа и анализ на данни. ИИ може да насърчи иновативни методи за предоставяне на образование и подкрепа на учениците, като:

  • Ранно предупреждение и мониторинг: ИИ системи могат да анализират данни за академичния и поведенчески напредък на учениците и да идентифицират рано тези, които са в риск от отпадане. Това позволява на учителите да предприемат бързи и целенасочени действия.
  • Персонализирано обучение: ИИ може да съветва учителите относно най-подходящите методи и материали за персонализираното обучение на всякакви типове ученици. Този персонализиран подход може да помогне на учителите да задоволят нуждите на учениците и да ги поддържат мотивирани.
  • Чатботове и виртуални асистенти: Виртуални асистенти и чатботове с ИИ могат да бъдат използвани за предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците извън класната стая. Те могат да отговарят на въпроси, да предоставят обратна връзка и да предоставят ресурси за учене.
  • Анализ на социални медии и поведение: ИИ системи могат да анализират социалните медии и други данни за поведението на учениците, което може да помогне при откриването на евентуални проблеми и стресови ситуации.
  • Подкрепа за специални нужди: ИИ може да бъде използван за предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците със специални нужди чрез персонализирани програми и ресурси.
  • Анализ на големи данни: ИИ може да обработва големи обеми от данни, което позволява на учителите да получат по-добро разбиране за тенденциите и проблемите в училището и да приемат подходящи мерки.
  • Комуникация и обратна връзка: ИИ може да подпомага в усъвършенстването на комуникацията между учителите, учениците и родителите, като предоставя автоматизирана обратна връзка и информация за напредъка.

Учителите от Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” в град Велико Търново оцениха ИИ като вълнуваща и обещаваща технология, която може да промени начина, по който учим и преподаваме. С помощта на ИИ, учителите могат да получат по-добра подкрепа и ресурси, а учениците могат да се насладят на по-интересно и персонализирано обучение. Това може да допринесе за намаляване на отпадането от училище и за повишаване на качеството на образованието.

Набор от инструменти за ПОО за справяне с преждевременното напускане

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »