Как учителите могат да използват изкуствен интелект в училище с примери
Изкуственият интелект вече е част от живота ни. Децата го използват. Време е и учителите да му подадат ръка.

Изкуственият интелект (ИИ) бързо трансформира начина, по който учим и преподаваме. ИИ се използва в различни образователни среди - от детската градина и началните училища до университетите, за да помага както на учителите, така и на учениците. ИИ има потенциала да революционизира начина, по който преподаваме и учим, от което учителите могат да се възползват в работата си. В тази публикация ще разберете какво е ИИ, ползите от него в образованието, примери за ИИ в училищата, инструменти за ИИ за учители, приложения на ИИ в обучението, стратегии за използване на ИИ в класната стая, ползи от използването на ИИ в преподаването, както и предизвикателства и съвети за внедряване на ИИ в класната стая.

Какво представлява изкуственият интелект?

Най-просто казано, изкуственият интелект (ИИ) е способността на компютъра да мисли и действа като човек. Това е общ термин, който обхваща различни технологии и техники, като машинно обучение, обработка на естествен език, компютърно зрение, автоматизация на роботизирани процеси и дълбоко обучение. ИИ може да се използва за автоматизиране на задачи, анализиране на данни и решаване на проблеми по начини, които иначе биха били невъзможни или твърде трудоемки за хората.

ИИ се използва в много различни области като здравеопазване, финанси, транспорт и производство. В образованието ИИ може да се използва по начин, който да подкрепи работата на педагога и да му даде различна гледна точка от планирането на урока до резултатите и оценяването на учениците. Например ИИ ще свърши работа при идентифициране на нуждите на учениците, за създаване на персонализирани планове за обучение, за оценяване на задачи, за предоставяне на персонализирана обратна връзка на учениците, за предлагане на подкрепа в реално време на учителите и др.

Ползи от изкуствения интелект в образованието

Дойде време, в което ИИ има потенциала да революционизира начина, по който преподаваме и учим. ИИ има способността да помогне на учителите да разберат по-добре своите ученици и техните нужди, като помогне за персонализиране на учебния опит за всеки ученик. С помощта му учителите могат да идентифицират областите, в които учениците трябва да се усъвършенстват, и съответно да адаптират методите си на преподаване. Тази технология отменя преподавателя в някои рутинни оцениявания, като освен това дава и обратна връзка на ученика спрямо показаното на изпитната работа. Идеята е освен да се покаже на учениците съременен тип преподаване, да се оснободи утителят от текущи заначи, които не са обвързани с творческите аспекти на работата и така да има време за нещата, които носят добавена стойност в преподаването.

Чрез автоматизиране на досадните задачи ИИ допринася за по-интересен учебен процес - създава персонализирани тестове, игри и взаимодействия, съобразени с нивото на разбиране на всеки ученик, предоставя обратна връзка, подкрепа в реално време, намира начини за ангажиране и най-важното - за мотивиране на учениците.

AI technology

Примери за изкуствен интелект в училищата

ИИ вече се използва в много училища по света. Ето някои примери за използване на ИИ в училищата:

 1. Системите за преподаване, базирани на ИИ, се използват за предоставяне на персонализирани инструкции и обратна връзка на учениците. Тези системи проследяват напредъка на ученика и предлагат персонализирани планове за обучение, за да му помогнат да постигне целите си.
 2. ИИ се използва за създаване на виртуални асистенти на учителя, които използват за отговаряне на въпроси на учениците, за предоставяне на обратна връзка за задачите и дори за оценяване на тестове.
 3. ИИ открива плагиатство в ученическите писмени работи, като помага на учителите да гарантират, че учениците спазват насоките за академична почтеност на училището.
 4. ИИ предоставя персонализирани препоръки на учителите и учениците за това какво съдържание да използват в уроците си.
 5. ИИ може да се използва за създаване на виртуални класни стаи, в които учениците да се свързват с учители и с други ученици от цял свят.

Инструменти за изкуствен интелект за учители

Има много инструменти за изкуствен интелект, които учителите могат да използват. Ето някои от най-популярните инструменти за ИИ за учители:

 • Инструменти за оценяване, базирани на ИИ - бързо и точно оценяване на ученически есета, тестове и други задачи.
 • Инструментите за преподаване, базирани на ИИ - предоставяне на персонализирани инструкции и обратна връзка на учениците.
 • Инструментите за оценяване, базирани на ИИ - създаване на персонализирани тестове, изпитвания и други методи, които да помагат на учителите да оценяват своите ученици.
 • Виртуалните класни стаи, базирани на ИИ - създаване на виртуални класни стаи, в които учениците имат възможността да работят в общество.
 • Инструментите за разпознаване на реч, базирани на ИИ - транскрибират на речта на учениците, което помага на учителите да разбират по-добре своите ученици.
 • Инструменти за работа в STEM среда, базирани на ИИ - тук възможностите са много и предлаат креативни решения за проектно-базирано обучение и внедряване на компетентностния подход в работата на преподавателя.

ВАЖНО! Ако желаете да научите кои са инструментите д изкуствен интелект и как работят в различните образователни етапи, запишете се на поредицата убинари през февруари и март.

Приложения на изкуствения интелект в обучението

До момента са разработеи над 43 примера за използване на ИИ в образованието. Някои от водещите автори в тази област внимателно проучват потенциалните ползи от изкуствения интелект както и клопките, които има в него. Безспорно е ценен за образованието и ще промени целия ни свят. Наша задача е да подготвим и учениците и учителите за бъдещето, което несъмнено предстои.

Базовото приложение към момента се свежда до следните варианти:

 • Създаване на персонализирано учебно съдържание, като ИИ може да адаптира съдържанието към възрастовата група, психологически особености и народопсихология. Най-добрият начин да започнете да го използвата е с учебни чат ботове. Учебните чат ботове към момента предлагат възможности за силно профилиране, както и относително лесно се създават.
 • Създаване на презентационен материал, който позволява на преподавателите и учениците да конкретизират търсенията си, ИИ да събере необходимата информация, да сложи подходящи изображения, да посочи библиография, да направи план на презентацията и да подбере съдържание.
 • Извършване на различни проучвания - данните/инормацията се търси в огромни масиви от научни материали, като се подбират източници и се правят конкретни прогнози по избраната тема.
 • Тестови системи - ако в миналото беше необходимо много време за сътавяне на тест, което повечето пъти ставаше с определен алгоритъм на работа, сега трябва да се изпрати материала към изкуствения интелект, върху който ще правите тест, да зададете критериите и след няколко минути ще бъде генериран тестът, който ви трябва.
 • Развитие на креативността на учениците чрез ИИ - тук влизат множество приложения, които подпомагат изобразителното изкуство, музиката (дори виртуални диригенти същесвуват) и въобще различни приложения, развиващи креативността.
 • Изкуственият интелект в STEM обучението - машнно обучение (започва от детската градина), виртуални лаборатории, системи, които подпомагат кодирането, математиката, роботика, опити с живата природа и др.

ВЖНО! Запишете се на поредицата уебинари през фемруари и март за изкуствения интелект в образованието.

Стратегии и съвети за използване на изкуствен интелект в класната стая

Съществуват различни стратегии, които учителите могат да използват, за да внедрят успешно ИИ в класните си стаи.

 1. Започнете с малки стъпки: иберете няколко прости задачи и постепенно добавяйте по-сложни, когато учениците започнат да се чувстват по-удобно с технологията.
 2. Поставете очаквания: важно е да се определят очакванията както за учениците, така и за учителите. Уверете се, че всички са наясно с потенциалните ползи от използването на ИИ и рисковете, свързани с него.
 3. Включете учениците: включете учениците в процеса на прилагане на ИИ в класната стая. Поискайте от тях обратна връзка и идеи за това - как да използвате ИИ за подобряване на преподаването и ученето.
 4. Използвайте ИИ отговорно: уерете се, че използвате ИИ отговорно, като се придържате към ДОИ.
 5. Наблюдавайте и оценявайте: наблюдавайте и оценявайте въздействието на ИИ върху преподаването и ученето.

Ползи от работата с изкуствен интелект в обучението

Съвременното поколение не може да живее без дигитална грамотност. Вече в научните среди се говори, че ИИ ще бъде самостоятелна част от тази дигитална грамотност. Ако до момента ние просто сме следвали някакви тенденции, които се появяват в Западна Европа и се опитваме след години да ги приложим в нашето облазование, сега имаме възможността да изпреварим събитията и да подготвим хора, които са запознати с новите технологии и уверено ще ги използват в училище. Преди, за да се усвои някаква технология, трябваше да имаш сравнително добри компютърни познания и трябваше да се квалифицираш дълго врме и постоянно да се усъвършенстваш, сега обаче работата с ИИ е значително опростена, не изисква почти никакни технически познания освен къде да го намериш и как да го използваш.

В момента ИИ е в своя начален етап на развитие като масово изпозвана технология, което означава, че има както проекти на големи фирми, така и множество малки изключително интересни и полезни проекти, а така всяко едно училище може да открие своя собствен облик и инструменти, които подхождат на стратегията и визията на училището, да ги интегрира изключително бързо в учебния процес и да започне да получава дивиденти от използването на ИИ. Целият този процес на ориентиране на училищата и заемнето на водещи позиици при използването на ИИ ще бъде окносително кратък - между шест месеца и година и половина.

AI machine learning

Предизвикателства при използването на изкуствен интелект в класната стая

Използването на изкуствен интелект в класната стая не е лишено от предизвикателства. ИИ може да бъде труден за прилагане и има потенциални рискове, свързани с използването на му. Ето някои от предизвикателствата, за които трябва да сте нащрек:

 1. Разходи: ако не сте наясно какъв точно ИИ да използвате, е възможно да си помислите, че е скъп за внедряване.
 2. Техническа експертиза: необходимо е базово обучение на учителите, като не се изискват срециални технически умения.
 3. Поверителност на данните: използването на ИИ в класната стая може да породи рискове за поверителността на данните на учениците. Необходимо да сте наясно с рисковете и етичните норми, които се крият в използването на ИИ.
 4. Непредвидени последици: ИИ може да доведе до непредвидени последици, като например пристрастия при оценяването и обратната връзка. Това е възможно, затова има стратегия, която да предотврати подобни моменти.

Заключение

Ако първата технологична вълна беше свързана просто с извличане и получаване на информация, в следвашия етап се даде възможността да се взаимодейства със страниците и да се създава наше съдържание, като тук се включват и социалните медии, сега вече в този модел на мрежата имаме изкуствен интелект, семангични мрежи, 3D графики. Разликата е, че ако първата вълна продължи близо 15 години, втората - около 10 години, то третата ще бъде много по-кратка. Това означава, че реално учениците, които са в момента в училище, когато излязат, ще бъдат в разгара на тази вълна.

Тези училища, които първи се орентират, естевено ще имат най-големи успехи, защото независимо дали живеем в Първата индустриална революця или във времената на Изкуствения интелект, има едно правило, което е инувелдано и то гласи: "Адаптирай се към промените, преди другите дори да са ги забелязали."

ВЖНО! Следете информацията на страницата ни и във Фейсбук и Инстаграм, за да се запишете на поредицата уебинари през фемруари и март за изкуствения интелект в образованието.

4 thoughts on “Как учителите могат да използват изкуствен интелект в училище с примери

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »