КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЦПО „КРЕАТИВНОСТ“ предлага следните обучения с кредити: „Преминаване към алтернативна електронна учебна система. От Google към Microsoft, от Microsoft към Google, създаване и използване на собствена платформа.“ – 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА След засилената дигитализация през последните години голяма част от училищата осъзнаха, че всяка една от електронните системи съдържа определени спецификации, които позволяват по-добра … Продължете с четенето на КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ