Защитен: Компетентностен подход и проектно базирано обучение – ДГ „Детска Вселена“, гр. Враца
Информацията е достъпна само за педагозите от ДГ "Детска Вселена",гр. Враца, преминали обучение на тема "Съвременни методи на преподаване - компетентностен подход и проектно базирано обучение за повишаване мотивацията за учене".

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Translate »