Мобилни STEM центрове

За нас образованието е мисия, следваме духа на новатори, докато търсим креативни решения, впускаме се в неизвестното и правим експерименти, за да съберем необработени данни и да предоставим готови решения на учителската общност.

"Мобилни STEM центрове" - 48 ЧАСА, 3 КРЕДИТА

Програмата ни включва локализация на международни стандарти от следващо поколение и обучение в реалния свят, базирано на пътища към STEM области и професии.

Ние ще ви помогнем да развиете в своите ученици десетте основни технологични компетенции:

  1. Изкуствен интелект
  2. Материалознание и инженерство
  3. Космос
  4. Екологично инженерство
  5. Компютърна графика и дизайн
  6. Наука и събиране на данни
  7. Управление на проекти
  8. Роботика и технологии за управление
  9. Интернет на нещата и дигитална медийна грамотност
  10. Моделиране и симулация на данни

Каква е разликата между нашето обучение и традиционния STEM?  За разлика от традиционната STEM класна стая, където научните експерименти са предварително проектирани, ние обръщаме внимание на дизайна на самия експеримент.

Важното в този случай е да си отговорим на въпросите:

Разбират ли обучаемите целта на своите експерименти?

Знаят ли учащите как да контролират експериментите си така, че да откроят ефекта от работата си?

Научните експерименти трябва да позволяват критично мислене, а хипотезите трябва да се формират на базата на обширна предлабораторна дискусия, където учениците надграждат съществуващите знания и се научават да обясняват избраните от тях хипотези.

ТРАДИЦИОННИЯТ STEM

Учебната програма по природни науки все още се основава на вековния научен метод, изграден около лабораторна работа, провеждана само в класната стая. На учащите се дава рецепта с инструкции, които да следват с известен резултат.

НАШЕТО STEM ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Учебната програма по природни науки се основава на научно-инженерния метод, така че да се набляга на науката за наблюдение, събирането на необработени данни, анализа на данни и моделирането. Мислим креативно и критично!

Нашето виждане за мобилните STEM центрове ще ви покаже разнообразни възможности за социално, емоционално и когнитивно развитие.

STEM образованието е част както от настоящето, така и от бъдещето на съвременния ученик. Ние ви предлагаме начини, по които STEM центровете да не са обвързани с една стая в училището, а да са мобилни и всяко дете да има достъп до STEM уроците само чрез своето лично мобилно устройство. Преподавателите ще получат опити и готови разработки за изнесено STEM образование, ще се научат да работят с обогатена реалност и ще разберат как да оптимизират създаден материал. Обръща се внимание на STEM центровете и хуманитарните науки, диагностиката на постигнатите резултати и възможността за създаване на училищни STEM проекти.

Целта на програмата е учителят да види възможностите за работа в STEM среда, без да е зависим от определено място или апаратури. Педагогическите специалисти ще поберат в собственото си устройство мобилен STEM център, който ще могат да приложат в работата си с децата.

Най-интересното ще оставим за тези, които ни се доверят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »