Обучения по процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година

Център за образование и обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД предлага обучение по процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Обучението има за цел, както да повиши знанията на общинските служители, относно промените в социално законодателство, регламентираните ангажименти на местната власт по предоставянето на социалните услуги и стандартите и критериите за тяхното качество, така и да формира умения на персонала във връзка с насочването за ползване на социалните услуги от общините, техния мониторинг и контрол.

            То ще подкрепи общините в процеса  на плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от обществото.

            За обучението е подготвена специализирана програма, разделена по модули, обхващащи Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания, Наредбата за качество на социалните услуги, както и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги, и  ще съчетава теоретически и практически аспекти.

Обучението ще се проведе в рамките на  20 астрономически часа, разпределени в три дни.

Обучителите са служители в системата на социалните услуги с доказан дългогодишен професионален опит по тяхното администриране и многократни участия в обучения със социална насоченост по национални и европейски проекти.

За повече информация ни потърсете ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »