Обърната класна стая в дистанционното обучение

В създалата се обстановка, при която дистанционното обучение е единственият възможен вариант, учителят трябва да търси различни методи, за да предаде новия материал. Част от материала може да се усвои лесно от учениците с малко напътствия, но има и такъв, който изисква по-дълбока намеса на специалист.

Тук удачен се оказва методът, който отдавна се използва в училище - обучение чрез проекти или така наречената "Обърната класна стая".

Терминът „Обърната класна стая“ не описва един единствен модел на преподаване. Понятието е широко използвано за описание на класно- урочна система, при която уроците за нови знания се подготвят от учениците самостоятелно, вкъщи, а по време на училищните занимания се дискутират темите с учителите- задават се въпроси, правят се упражнения

В най-популярния в практиката модел на обърната класна стая учащите се запознават с учебното съдържание от няколко видеоклипа, които са подготвени от преподавателя, всеки от който е със средна продължителност от 5 до 7 минути, и/или други дидактични материали, подходящи за обсъжданата тема. Най - хубавото при този метод е, че гледането на видеоматериалите може да се повтори неограничено, а другият тип материали - да се прочетат няколко пъти. След това всеки трябва да направи онлайн тест за обратна връзка с преподавателя или да напише анализ по зададения проблем. По време на урока в училище учениците задават въпроси на учителя си, търсят отговори на труднорешими задачи за разясняване на темата, правят упражнение и дискутират това, което са научили. Когато обучението е дистанционно, това може да се случи, като преподавателят коментира писмено, ако обучението е асинхронно, или разговарят във виртуалното пространство, ако обучението е синхронно.

Този метод е по-удачен при големите ученици. Ако се прилага при по-малките, е задължително да се подсигури човек, който да им помага.

Методът „Обърната класна стая“ е фокусиран към подпомагане процеса на израстване и преход на учениците към преминаване от търсене на опора в средата към намиране на опора в себе си. Идеята е ученикът да открие, че той може много повече отколкото мисли. Използването на метода в обучението дава възможност учениците от пасивни слушатели, които приемат безкритично учебния материал, да се превърнат в активно пресъздаващи и творчески личности.

Дистанционното обучение дава възможности този метод да набере популярност и да постави учениците в по-отговорна позиция спрямо своето обучение. Да се поощри критичното им мислене, да се създадат предпоставки за кретивност и свобода на взаимодействие. Сега е моментът да се възползваме от дигиталните ресурси и да предизвикаме ентусиазирано отношение у децата към обучителния процес, защото те разполагат с всичката информация на света по време както на подготовката си, така и на учебния час.

Използвана литература:

  1. Иванова Д. (2015) Платформа за мултимедийно интерактивно обучение Mythware Classroom Management.

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom

3. https://www.dipku-sz.net/izdanie/221/kak-obrnatata-klasna-staya-aktivira-uchebniya-proces

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »