Професионалното образование и обучение – ключов фактор при възстановяване от COVID-19 кризата

Кризата с COVID-19 създаде безпрецедентно глобално сътресение, създавайки предизвикателства и непредсказуеми условия на живот, които никога не сме виждали до сега. Нови и смели икономически и социални политики ще са необходими на България, за да се придвижва към възстановяване, а освен това и да се прокара път към приобщаващ и устойчив икономически растеж.

Човешките способности - особено тези, развити чрез училищно и висше образование - ще бъдат гледани по-критични от всякога в това начинание.

Когато навлизаме в нови фази на пренастройка, какви умения ще бъдат търсени? Как могат тези, които са изправени пред загуба на работа или прекъсване, най-добре да се преквалифицират и ангажират отново? Ами младите хора с техните неясни  пътищата след излизане от училището и висшето образование? Каква е ролята на правителството и на индустрията в този нов свят?

Професионалното образование и обучение (ПОО) ще е ключов компонент на образованието и обучението в България. Секторът на ПОО трябва да бъде ключов стълб на правителствената програма за възстановяване.

Тази необходимост от нов фокус обаче не е въпрос само на правителството. Правителствените политики отразяват ценностите на общността и в миналото ПОО не е оценявано както трябва в общността.

Има доставчици, които работят усилено, за да доставят качествено, подходящо обучение въпреки минното поле от променящи се разпоредби, настройки за финансиране и изисквания към обученията.

Много части от системата на ПОО успяват, въпреки политиката, а не поради нея. Съществува явна необходимост да се надграждат силните страни и успехите на сектора и да се премахнат практики, които представляват най-големите заплахи за качеството на обучение.

ЦПО към КРНЕАТИВНОСТ ЕООД предлага нови пътища!

България ще мине през много неизвестни, но трябва да се обърне внимание на начините, по които може да се позволи на сектора да процъфтява и да задоволи нуждите на хората след пандемията, да се създаде система за ПОО, от която се нуждаем, докато се възстановяваме от кризата с COVID-19 и начертаваме бъдещето си.

Необходимо е да се уварим, че системата отговаря на нуждите от индустриални умения на макро и микро ниво. От горе надолу: трябва да се създаде авторитетен източник на качествена, навременна информация за националните нужди от умения, като се вземат предвид ПОО, висшето образование и квалифицираната миграция. Отдолу нагоре: да се даде възможност на доставчиците да си партнират с индустрията и общността, за да отговорят на местните и регионалните нужди. Необходимо е да се проектират компетенции и квалификации, които отразяват това, което се изисква на работното място, като се работи с индустрията, за да се отговори на текущите нужди и да се погледне отвъд настоящия пазар на труда, за да се подготвят хората да успеят на бъдещия пазар на труда. Българското професионално образование и обучение има нужда от национална платформа за споделяне на информация за кариерата, така че обучаемите и тези, които ги съветват, да могат да правят по-информиран избор.

Сега е моментът да се възползваме от инерцията от кризата и апетита за реформа, за да преобразим ПОО в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »