ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ Професия “Продавач – консултант”, код 341020Специалност “Продавач – консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.Професия “Икономист”, код 345120Специалност „Индустрия”, код 3451201, трета степен на професионална квалификация.Специалност „Тръговия”, код 3451202, трета степен на професионална квалификация.Специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203, трета степен на професионална квалификация.Специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204, трета степен на … Продължете с четенето на ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ