СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив – адаптираме се към промените, още преди другите да са ги забелязали

Светът се променя много бързо и мотото на КРЕАТИВНОСТ – „Започнете да се адаптирате към новите условия, още преди другите да са ги забелязали“ съвпада изцяло с целта на екипа на СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

През изминалия месец екипът на „Креативност“ проведе обучение на тема: "Съвременни методи на преподаване - компетентностен подход и проектно базирано обучение за повишаване мотивацията за учене“ на педагозите от СУ „Свети Паисий Хилендарски“.

Училището има паралелка Изкуствен интелект, което е сериозна заявка за подготовката на конкурентни кадри за пазара на труда. По времето на обучението се демонстрира как могат да се направят работещи модели с изкуствен интелект, основани на компетентностния подход в една от основните части – умението за решаване на проблеми.

Показани бяха различни учебни шаблони, отново основани на компетентностния модел, които помагат да се повиши мотивацията за учене и насочват традиционното обучение по креативни пътища.

Разгледана беше пътна карта на компетентностите, основана на идеята, че не е важно откъде тръгваш, а докъде искаш да стигнеш – основната поставена цел. Ето защо се избира линията, която да следваш и започваш да се придвижваш по нея, като попълваш компетентностите и знанията, които са ти необходими.

Изследователският подход към образованието (Inquiry Based Education), софтуерът за решаване на проблеми ще помогнат на децата да виждат проблемите от различни перспективи и да се чувстват най-накрая на мястото си във времето, в което живеят.

Изграждането на компетентонсти показва смисъла от обучението

Пожелаваме успех на СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив и благодарим, че ни се довериха да бъдем част от нелекия път да изберат правилните подходи и методи, за да обучат своите ученици така, че да могат да разберат, че собственият им просперитет зависи от качеството на целия свят, в който живеят, с други думи, те трябва да бъдат образовани по въпроси като съвременни технологии, климатичните промени, възобновяеми енергийни източници, природна среда и т.н. Само една дълбоко образована нация е в състояние да посрещне ежедневните предизвикателства и да прави иновации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »