Учителите от ОУ “Панайот Волов” – лидери в областта на изкуствения интелект в образованието във Варна

Вече за никого не е тайна, че Изкуственият интелект (ИИ) е технология, която има потенциал да трансформира образованието и да подобри качеството на учебния процес и достъпността до него.

Учителите от ОУ „Панайот Волов“ във Варна преминаха изцяло практическо обучение на тема „Изкуствен интелект в образованието“, на което не просто се научиха да работят с ИИ, но от обучението излязоха с готови уроци, тестове, работни карти, създадоха креативни ресурси и начертаха планове за нов тип преподаване и подготовка на поколението на бъдещето.

ИИ може да помогне на учителите да автоматизират рутинни задачи, да адаптират учебните програми към нуждите и интересите на учениците, да предоставят персонализирана обратна връзка и подкрепа, да разширят източниците на знание и да стимулират креативността и критичното мислене. С обучението, което учителите от ОУ „Панайот Волов“ преминаха с екипа на Креативност ЕООД, те се запознаха с основните понятия и приложения на ИИ в образованието, с практически примери и инструменти за интегриране на ИИ в своята учебна дейност, с предизвикателствата и възможностите, свързани с ИИ, и с начини, по които да разменят опит и добри практики с колеги от различни образователни контексти.

Това обучение е важна стъпка към подобряването на качеството и ефективността на учебния процес, към стимулирането на иновативността и креативността на учителите и учениците и към подготвянето на учениците за бъдещето.

Учителите от ОУ “Панайот Волов” не само преминаха обучение за работа с ИИ в Креативност ЕООД, но и веднага започнаха да прилагат на практика знанията и уменията си, като създадоха интересни и иновативни проекти с ИИ за своите ученици.

Учителите от ОУ “Панайот Волов” ще се доказват като лидери и пионери в областта на ИИ в образованието и в бъдеще, тъй като са довериха на екипа на Креативност ЕООД и вече са част от проекта ни AIpedagogy. Този проект има за цел да развие и разпространи добри практики и методики за интегриране на ИИ в образованието, като създава мрежа от учители, ученици, учени, експерти и партньори, които да споделят опит, идеи и ресурси.

Благодарим на учителите от ОУ “Панайот Волов”, гр. Варна за активното участие в обучението, за креативните въпроси и добрите идеи. Силно вярваме, че това е пътят, по който естественият интелект ще използва изкуствения по най-добрия начин за най-добрите цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »