Учителят киберпсихолог и дигиталната психология

За да сте успешни педагози във века на технологиите, е необходимо да имате информация за света, в който живеят вашите ученици. В дигиталния свят имаме едно единствено основно преимущество пред някои от децата и това е опитът, който сме натрупали в живота си. Ние трябва да го използваме рационално и да съумеем да надникнем там, където те прекарват времето си, но не се замислят за алгоритъма, по който работи тяхната собствена социална уеб среда. Това ще помогне, от една страна, на нас като педагози да организираме по-добре работата си и да има резултат от нея, а на учениците ни от друга – ще създаде по-близка и в същото време благоприятна среда за работа.

За целта искаме съвсем основно да ви запознаем с един малко изследван все още клон на психологията и поведенческата икономика, който смятаме, че има тясна връзка с учебно-възпитателния процес, свързан с поколенията Z и Алфа.

Дигиталната психология (известна още като уеб психология) е сравнително нов термин, който съчетава дигиталния маркетинг с теорията на  поведенческата икономика и психологията, за да създаде съдържание, което е убедително за нашия подсъзнателен ум. Като част от това дигиталните психолози разглеждат поведението онлайн, за да дадат обяснение защо клиентите се държат по начина, по който се държат. Ако успеем да разберем по-добре тези поведения, можем по-добре да разберем как да се позиционираме дигитално.

В педагогиката да с ме наясно с особеностите на дигиталната психология би означавало да съумеем да работим по-добре с децата. Не е без значение поведението на учениците ни в социалните мрежи, съдържанието, което поднасяме онлайн по време на учебния процес, както и възможностите за избор, които предоставяме.

Идеята е в известен смисъл да влезем в ролята на киберпсихолози. Киберпсихологът се фокусира върху изучаването на взаимодействието човек-машина и върху начина, по който технологиите ни влияят ежедневно, като и двете влияят върху нашето дигитално потребителско поведение.

Това е основната роля на киберпсихолога в дигиталната психология. В рамките на своята роля той може да проучи как технологията да се използва, за да се предоставят на учениците инструменти за учене или как социалните сайтове са повлияли на това, което възприемаме като връзка в днешния свят, но също и на технологията като пристрастяване. Освен това киберпсихологът работи за подобряване на взаимодействието човек-технология и как можем да го използваме в наша полза.

Имайки предвид, че социалният фактор е много важен при децата и е неизменна част от обучителния и възпитателния процес, не трябва да подценяваме и „социалната психология“ в цифровата психология. Тя разглежда как мислим за човешкото поведение в социални ситуации. Социалният психолог вярва, че поведението на човек се определя от две неща:

 • Характеристиките на индивида
 • Социалната ситуация около тях.

Съществува също всеобхватното мнение на психолозите, че често дадена социална ситуация ще повлияе на някого повече отколкото неговата характеристика.

За да използвате ефективно социалната психология и социалната проверка във вашата работа, трябва да сте сигурни, че разбирате концепциите зад дизайнерската психология.

Мисловният процес зад  психологията на дизайна  е, че дизайнерите могат да използват човешката психология, за да изградят по-интуитивно продуктово изживяване. Един пример за това е „Законът на Хик“, който предвижда, че времето, необходимо за вземане на решение, например щракване върху нещо, се увеличава с броя и сложността на наличните възможности за избор. Естествено, това ще повлияе на начина, по който правим избора си на дизайн. По същия начин – като предоставят онлайн работа на своите ученици и им давате възможности за избор как да учат, което е едва ли не задължително условие за съвременното поколение, трябва да внимавате не само какво, но и колко неща предлагате.

Друг пример е  „когнитивното натоварване“  – което се отнася до умствената обработваща сила, използвана от нашата работна памет. Така че, когато количеството информация, която идва към нас, надвишава пространството, с което действително разполагаме, възниква когнитивно натоварване и представянето страда, а решенията са засегнати.

Какъв извод може да си направим от това?

 • Твърде многото избори водят до когнитивно натоварване, така че понякога по-малкото е повече.
 • Разделете дългите процеси на по-малко опции, може би разделени на няколко екрана или на няколко по-малки задачи.

За да приложите психологията на дизайна, трябва да сте наясно с трите основни типа изследователски дизайн в психологията, които са:

 • Описателен – създава моментна снимка на ситуацията
 • Корелационен – оценява връзката между две или повече променливи
 • Експериментален – оценява въздействието на една или повече експериментални манипулации върху зависима променлива.

Друг важен момент е свързан с теорията за последователност в дигиталната психология, който гласи, че хората са мотивирани от когнитивна последователност и съответно ще променят своите нагласи, вярвания и възприятия, за да я постигнат. Теорията за когнитивната последователност предполага, че хората са мотивирани от несъответствия и желание действително да ги променят. Проблемите обаче възникват, когато мислите започнат да се противопоставят помежду си и това напрежение създава мотивация за промяна и коригиране на несъответствието.

Важно за педагога е да обърне внимание на:

 • емоциите – това, което е предадено емоционално, е винаги по-силно от скучния документ;
 • да е естетически издържано – дизайнът е част от естествената среда на подрастващите, те все повече обръщат внимание на нещата около себе си по принцип, което е силно повлияно от примамливите маркетингови предложения;
 • важно е да обхванете дигиталните награди и лоялността. В днешния свят хората търсят удовлетворение под много форми и лоялността не е изключение. Хората искат да бъдат възнаградени за това.
 • последователността се разглежда като привлекателна социална черта – тя показва някой, който е рационален, надежден и стабилен и затова естествено всички искаме да ни възприемат като последователни. Ако съумеете да накарате учениците си да ви последват в социална мрежа или YouTube канал, вие ще ги накарате да се чувстват ангажирани към определена общност, към която имат отговорност.

Тази статия има целта да ви покаже някои основни елементи, за да разберете какво може да приложите във вашата, за да подобрите инструментите, с които работите и да не забравяте, че дигиталната психология е неизменна част от живота на всички ни и тя има за цел да изследва поведението ни не само относно маркетинга и поведението ни като клиенти, но и отношението ни към живота развитието ни въобще. Един добър киберпсихолог би бил отличният учител.  

Ако искате да научите повече неща на практиа, може да се запишете на нашето обучение за педагогически кадри на тема "Дигитална психология". Целта е преподавателите да получат методическа подготовка при работа с дигиталните поколения, както и да познават модели за поведения в онлайн среда. Важно е да се разберат промените, които настъпват в психиката под въздействието на дигиталните технологии и да съобразят преподаването с потребностите на дигиталните поколения.

За повече информация на потърсете ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »