Учебен център „Креативност“ предлага фирмени обучения, насочени в следните области:

  • Проекти и проектен мениджмънт и софтуерни продукти, свързани с тях. Обучението може да бъде проведено както с платен, така и с безплатен софтуер
  • Във връзка с усложнената ситуация и необходимостта да се работи home office, се предлагат обучения за Оптимизиране и организиране на времето при дистанционната работа
  • Водещата тенденция на 2022 година е Създаването на професионални общности в организацията с цел гъвкаво отреагиране на всякакви ситуации. Предлагаме ви обучение за организиране на подобна професионална общност, нейното стиковане и подготвянето й като отряд за бързо реагиране при непредвидени ситуации във фирмата.

Тъй като програмите на обученията се изготвят индивидуално за всяка фирма, за повече информация може да се свържете с нас на имейл cpocreativity@gmail.com  или на телефон 0885343082.