Учебен център „Креативност“ предлага фирмени обучения, насочени в следните области:

  • Проекти и проектен мениджмънт и софтуерни продукти, свързани с тях. Обучението може да бъде проведено както с платен, така и с безплатен софтуер
  • Във връзка с усложнената ситуация и необходимостта да се работи home office, се предлагат обучения за Оптимизиране и организиране на времето при дистанционната работа
  • Водещата тенденция на 2022 година е Създаването на професионални общности в организацията с цел гъвкаво отреагиране на всякакви ситуации. Предлагаме ви обучение за организиране на подобна професионална общност, нейното стиковане и подготвянето й като отряд за бързо реагиране при непредвидени ситуации във фирмата.
  • Много често в ежедневието си чуваме как хората нямат врем, закъсняват с проектите си, не успяват да обърнат време на семейството си, все повече се затрупват с работа и в много случаи прегарят, а ефективни резултати или няма на лице, или са дълбоко изстрадани. За да сте успешни и в личен, и в професионален план вие трябва да умеете да управлявате времето си така, че всяка минута да е ефективно използвана – и времето за работа, и това за почивка. Предлагаме ви кратко, синтезирано и изцяло практично обучение на тема Управление на времето.

Тъй като програмите на обученията се изготвят индивидуално за всяка фирма, за повече информация може да се свържете с нас на имейл cpocreativity@gmail.com  или на телефон 0885343082.