август 2020
Кариерно ориентиране в училище
By cpocreativity | | 0 Comments |
Българската държавна образователна система изпитва отчаяна нужда от кариерно ориентиране
Обучение по професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”
By cpocreativity | | 0 Comments |
Център за професионално обучение към „КРЕАТИВНОСТ“ ЕООД организира курс по
Връзката между детството и творчеството
By cpocreativity | | 0 Comments |
 Алберт Айнщайн е казал: „За да стимулира творчеството си, човек