AI Andragogy
Възрастните и изкуственият интелект: Как обучението може да промени живота ви?
By cpocreativity | | 0 Comments |
В епохата на технологичния прогрес изкуственият интелект (ИИ) навлиза все
Изкуственият интелект и андрагогията
By cpocreativity | | 0 Comments |
Андрагогията е науката за обучението на възрастни хора. Тя се
Translate »