АНДРАГОГИЯ
Хевтагогията – развиване на умения за учене през целия живот
By cpocreativity | | 0 Comments |
Какво е хевтагогия? Терминът „хевтагогия“ е използван за пръв път
Свободни електронни ресурси за обучението в начален етап на образование
By cpocreativity | | 4 Comments |
В настоящата статия са поместени връзки към различни сайтове, от
Дистанционно обучение – наръчник.
By cpocreativity | | 5 Comments |
Материалът в тази книга е събран от различни източници специално
Обучението на възрастни – какво трябва да се знае?
By cpocreativity | | 0 Comments |
Често приемаме за даденост, че хората знаят как да учат.
Педагогиката срещу андрагогията
By cpocreativity | | 0 Comments |
Обучението за възрастни – андрагогията – е огромна област от
Heutagogy – какво представлява?
By cpocreativity | | 0 Comments |
Heutagogy – подход на учене и преподаване, предназначен за възрастни,
Андрагогията – науката за обучение на възрастните
By cpocreativity | | 0 Comments |
Андрагогията включва принципи, правила и закономерности при обучението на възрастни