АНДРАГОГИЯ
Дигитална психология
By cpocreativity | | 0 Comments |
В съвременния свят едно от основните предизвикателства в нашия живот
Хевтагогията – развиване на умения за учене през целия живот
By cpocreativity | | 0 Comments |
Какво е хевтагогия? Терминът „хевтагогия“ е използван за пръв път
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО – IT СЕКТОР
By cpocreativity | | 0 Comments |
Информационните технологии (ИТ) са една от най-бързо развиващите се области
Обучението на възрастни – какво трябва да се знае?
By cpocreativity | | 0 Comments |
Често приемаме за даденост, че хората знаят как да учат.
Педагогиката срещу андрагогията
By cpocreativity | | 0 Comments |
Обучението за възрастни – андрагогията – е огромна област от