ВЪЗРАСТНИ
Heutagogy – какво представлява?
By cpocreativity | | 0 Comments |
Heutagogy – подход на учене и преподаване, предназначен за възрастни,
Андрагогията – науката за обучение на възрастните
By cpocreativity | | 1 Comments |
Андрагогията включва принципи, правила и закономерности при обучението на възрастни
Translate »