ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО
Професии на бъдещето – безплатно обучение за младежи до 29 години
By cpocreativity | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив и Център за
Професионалното образование и обучение – ключов фактор при възстановяване от COVID-19 кризата
By cpocreativity | | 0 Comments |
Кризата с COVID-19 създаде безпрецедентно глобално сътресение, създавайки предизвикателства и
ИНФОСТИЛИСТ – ПРОФЕСИЯ НА БЪДЕЩЕТО
By cpocreativity | | 0 Comments |
Център за професионално обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД ви представя една
НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРИ МЛАДИ ХОРА, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК
By cpocreativity | | 0 Comments |
Център за професионално обучение към Креативност ЕООД се фокусира върху
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО – IT СЕКТОР
By cpocreativity | | 0 Comments |
Информационните технологии (ИТ) са една от най-бързо развиващите се области
Професии на бъдещето – предизвикателствата в Строителството
By cpocreativity | | 0 Comments |
Строителството е един от жизненоважните инфраструктурни отрасли, отговорен за икономическото