СПЕЦИАЛНОСТИ
Съвети за развитие на училището
By cpocreativity | | 0 Comments |
Училищата носят отговорност за качеството на своята работа и резултатите
ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСTИ
By cpocreativity | | 0 Comments |
Професия “Продавач - консултант”, код 341020Специалност “Продавач - консултант”, код