СТРАТЕГИЯ
Стратегия за създаване на собствен облик на училището в електронна среда
By cpocreativity | | 0 Comments |
Училищна стратегия: Как да постигнем целите и предизвикателствата? Защо формирането
S.W.O.T анализ на училище
By cpocreativity | | 0 Comments |
Училището е система с определена структура. Тази йерархична система включва