AI Pedagogy
STEM STEAM STREAM Guide: Модел с изкуствен интелект за иновации в СТЕМ обучението
By cpocreativity | | 0 Comments |
Въведение Креативност ЕООД е компания, която се специализира в разработването
Изкуственият интелект и инклузивното образование
By cpocreativity | | 0 Comments |
Инклузивното образование е подход в образователната система, който цели да
Генератор на промптове за инклузивно обучение
By cpocreativity | | 1 Comments |
Инструкции за използване на Генератора на промпт за инклузивно обучение
Използване на промпт генератори от учители: Подобряване на функционалната грамотност
By cpocreativity | | 0 Comments |
Въведение  В съвременния образователен пейзаж, където технологиите играят ключова роля
Детска градина „Светлина“ в Стара Загора внедрява изкуствен интелект в работата си
By cpocreativity | | 0 Comments |
Вълнуващо събитие се проведе за учителите от детска градина "Светлина"
Промпт генератор за създаване на аргументационни промптове – училище, университет
By cpocreativity | | 0 Comments |
Този промпт генератор може да бъде изключително полезен за обучаващите
Translate »