Light Bulb Ideas Creative Diagram Concept

Креативността е съвкупност от умения, които се изразяват в способността на всеки един от нас да реализира нови идеи, да измисля нови подходи в своята област – било то образование, култура, бизнес или каквото и да е друго, което съдържа в себе си елемента на конкуренция. Творческите способности се повишават тогава, когато има конкурентна среда на работа.

Интелектът и умението да се мисли в нови, различни посоки увеличават  шансовете ни да открием нещо оригинално.

Едно от най-важните условия, без което не може да се говори за креативност, е стремежът ни да се усъвършенстваме – да учим нови неща и да виждаме различните пътища.

Ние, екипът на КРЕАТИВНОСТ, не можем да ви направим креативни, но можем да споделим с вас нестандартен подход, който да ви накара да извикате: 

„Имам идея!“

Translate »