Blog
STEM център – обучение
By cpocreativity | | 1 Comments |
Център за образование и обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД предлага STEM / STEAM обучения и консултации.
Защитен: Обучение за учители – Преподаване с Изкуствен интелект
By cpocreativity | | 0 Comments |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Принципи и подходи за ефективно преподаване на STEM
By cpocreativity | | 0 Comments |
Има принципи, които винаги трябва да се опитвате да прилагате
Презентации с изкуствен интелект
By cpocreativity | | 0 Comments |
Приложение, което генерира истории и създава презентации с помощта на
Мастър клас за работа с Изкуствен интелект в СУ „Димитър Талев“, гр. Добрич – избираме да контролираме промяната
By cpocreativity | | 0 Comments |
В човешката история технологиите, които променят света, са приоритет на
Как да внедрите Изкуствения интелект в STEM обучението?
By cpocreativity | | 1 Comments |
STEM образованието е подход, който интегрира различни дисциплини в един
Защитен: Дигитално преподаване на история на България. Обучение 4-5. 03. 2023 г.
By cpocreativity | |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Как изкуственият интелект може да помогне на малкия бизнес да се развива и конкурира?
By cpocreativity | | 1 Comments |
"Креативност" ЕООД ви представя "Изкуствения интелект в малкия бизнес"
Translate »