Активна работа с дигитални ресурси – как да преподаваме и общуваме в детската градина онлайн?

На 16. 07. 2021 г. започна обучение, организирано от РУО, гр. Шумен по желание на детски градини „Зорница“ и „Пролет“ от гр. Нови пазар по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: „Електронни инструменти за преподаване и общуване в детските градини“

Фокусът на обучението беше върху подготовка за онлайн обучение от една страна, от друга – използване на дигитални ресурси при обучението лице в лице. Педагогическите специалисти създадоха собствени електронни ресурси, въоръжиха се с готови такива и прокараха нови пътища за работа с децата през предстоящата учебна година. Директорите на двете градини – г-жа Димитрова и г-жа Тодорова заедно с амбицираните си за промени екипи от педагогически специалисти се довериха на Борислава Иванова – обучител и образователен консултант към Креативност ЕООД, за да потърсят заедно пътища за професионалното си развитие.

Виртуалната реалност, 3D изображенията, интерактивните упражнения и задачи, виртуални класни стаи и използването на всичко това само през мобилните телефони. Дойде време да носим учебниците и помагалата си в джоба. Време, в което може да реагираме на всяко предизвикателство в работата си с няколко докосвания на телефона си.

Сигурни сме, че педагозите от ДГ „Зорница“ и ДГ „Пролет“ дори и да смятат, че навлизането на технологиите не е най-доброто за децата, се чувстват готови не само да работят и в света на технологиите, но и да намерят баланса – златната среда, в своята работа.

Бъдете гкреативни!

За повече информация ни потърсете тук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »