Внимание! Изкуственият интелект се променя. Да бъдем отговорни!
Работата с Изкуствен интелект не е нещо статично, което научаваме веднъж и после извършваме рутинно.

Да, след преминато качествено обучение имаме знания, които показват как се работи, кои са тънкостите и какво трябва да се има предвид, за да се получи необходимия резултат. Предлагат се както работещи приложения, така и работещи модели за работа, изгражда се структура, особено внимание се обръща на най-важното – промптовете/ запитванията, които отправяме към системите с ИИ и т. н., но… това е технология, която се развива не с години или месеци, а с дни.

Освен етичните норми, към които всички ние сме отговорни при работата не само с ИИ, но с каквото и да е, трябва особено да внимаваме за промените, които се правят в системите с ИИ и накъде се ориентират.

Един от основните рискове от неправилното използване на изкуствен интелект е свързан с недостатъчното разбиране на работата с него от страна на потребителите.

Тъй като имаме поглед в развитието на ИИ от самото начало, забелязваме тенденция, която се проявява при хората, които не влагат дълбочина в работата си при създаването на промптовете или запитванията, които задават, което води до съществени проблеми. Тази липса на разбиране може да доведе до грешно тълкувани резултати, небезопасни решения или дори до етични проблеми.

Разбирането на изграждането на правилни промптове и проверката на резултатите е от решаващо значение за правилното използване на изкуствения интелект.

Правилните промптове са ключов елемент, който определя какви задачи или въпроси системата трябва да реши или отговори. Те трябва да бъдат ясни, точни и добре формулирани, за да улеснят системата в процеса на разбиране на потребителските нужди и предпочитания.

Следва задължителната проверка на резултатите, която е критичен етап в процеса на работа с изкуствения интелект. Проверката на резултатите включва анализ на изходните данни и решения, които системата предоставя. Трябва да се уверим, че резултатите са точни, надеждни и отговарят на очакванията на потребителите. Ако резултатите не са удовлетворителни или изглеждат съмнителни, трябва да се прегледа и коригира процесът на изграждане на промптовете или настройките на системата.

Ето защо обучението и информираността за правилното изграждане на промптове и проверка на резултатите след това са от съществено значение за избягване на нежелани последици или грешки в работата с изкуствения интелект. Този процес на обучение и проверка трябва да бъде постоянен и непрекъснат, за да се адаптира към бързо променящите се технологии и изисквания на потребителите.

От съществено значение е да се образоват и информират не само професионалисти, които използват изкуствен интелект в работата си, но и обществото като цяло, включително децата.  

Тази технология не трябва да се крие от децата, които така или иначе не просто знаят за нея, но и я използват масово, а да им се обясни какви са рисковете, ако нямат достатъчно знания, и как могат да бъдат не просто заблудени, а и до тях да стигне информация – привидно обоснована, но не отговаряща на истината.

В крайна сметка, изкуственият интелект може да бъде полезен и мощен инструмент, но той трябва да се използва правилно и отговорно от хората с богат естествен интелект, които са обучени, разбират потенциалните му рискове и са готови да се справят с тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »