Креативен промпт генератор – Методът SCAMPER


Методът SCAMPER е креативен инструмент, използван за стимулиране на креативно мислене и идейна генерация. Този метод предоставя набор от въпроси и стратегии, които могат да бъдат приложени към дадена идея, продукт или проблем с цел да се създадат нови и оригинални концепции.

Акронимът SCAMPER представлява следните въпроси и дейности:

  1. S - Substitute (Замяна): Какво може да се замени в идеята, продукта или процеса?
  2. C - Combine (Обединение): Какво може да се обедини със съществуващите елементи за създаване на нещо ново?
  3. A - Adapt (Адаптиране): Как може идеята или продуктът да бъдат адаптирани за различни условия или цели?
  4. M - Modify (Модификация): Как може да се модифицира елемент от идеята или продукта, за да се постигне по-добро решение?
  5. P - Put to another use (Използване по-различен начин): Как може да се използва идеята или продуктът в контекст, различен от оригиналния?
  6. E - Eliminate (Премахване): Какво може да бъде премахнато от идеята, продукта или процеса, без да се загуби целесъобразността?
  7. R - Reverse (Обръщане в обратна посока): Как може да се обърне или постави в обратна посока някой аспект от идеята, продукта или процеса?

Когато маркетолози, иноватори или креативни екипи прилагат SCAMPER, те обикновено се опитват да разширят своето мислене, като изследват възможности за промяна и иновация в съществуващите концепции.

Предлагаме ви Промпт генератор по този метод

Поставете името на компанията си и опишете накратко какво искате да постигнете. Натиснете бутона "Обнови промпта" и вашият промпт е готов. С бутона "Копирай промпта" извършвате предпоследната операция. Остава да поставите промпта в избраната от вас система с Изкуствен интелект и да прочетете резултата.

Бъдете готови след получения първоначален резултат да продължите разговора с ИИ. Понякога е необходимо търпение, за да получите очаквания резултат.

Метод SCAMPER

Метод SCAMPER

Ти си маркетолог в иновативна компания, специализираща се в [ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА]. Използвай метода SCAMPER, за да разработиш креативна идея за подобрение на [ЗАДАЧА]. Кои елементи можем да заменим, обединим, адаптираме, модифицираме, използваме по-различен начин, премахнем или променим в обратна посока? Моля, обясни подробно своите отговори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »